TerraPower ความมุ่งมั่นของ Bill gates ที่จะปลดล็อคพลังงานนิวเคลียร์

หลังจาก Bill gates เกษียณจาก Microsoft แล้วเขาก็ได้ใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือ และดำเนินกิจกรรมด้านมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลืออีกหลายๆคนบนโลกใบนี้ หนึ่งในโครงการที่เขาผลักดันคือการ ช่วยเหลือโลกจากวิกฤตพลังงานและมลพิษ ด้วยการหาแหล่งพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลายคนเมื่อนึกถึงพลังงานสะอาดก็มักจะนึกถืง พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้าจากลม และ พลังงานไฟฟ้าจากน้ำ ซึ่งทั้งหมดนี้มีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันหมดคือ ต้องมีตัวเก็บพลังงานที่ได้เก็บไว้คือ แบตเตอรี่ หากเมืองหนึ่งเมืองจะอยู่ได้จากพลังงานเหล่านี้ต้องใช้ แบตเตอรี่ขนาดไหน แล้วถ้าเกิดปัญหาการใช้ไฟฟ้ามากกว่าที่สำรองละ ไฟก็จะดับทั้งเมือง

ในทางกลับกัน Bill gates พบว่าพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์นั้น เป็นเทคโลยีขั้นสูงที่ มนุษย์เราค้นพบ และสามารถตอบโจทย์เรื่องพลังงานไฟฟ้า และสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด เพราะพลังงานจากนิวเคลียร์ จะเหลือมลพิษน้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลย หากทำงานเผาผลาญจนหมด

เมื่อ Bill gates ค้นพบแบบนี้เขาจึงควักเงินลงทุนในบริษัทที่มีชื่อว่า TerraPower และระดมผู้เชียญชาญตามนิวเคลียร์มาร่วมแก้ปัญหา ที่อาจเกิดดขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ จนได้ต้นแบบนี้จะลดความอันตรายที่่เกิดขึ้น โดยใช้กากแร่ยูเรเนียม ที่เหลือใช้งานการทดลอง หรือเหลือจากโรงไฟฟ้าแบบเก่า เป็นแหล่งสร้างพลังงาน โดยต้นแบบที่ TerraPower จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กำหนดการทำงานเกือบทั้งเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งแบบพิมพ์เขียวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เปิดทำงานอยู่ในปัจจุบันนั้น ได้สร้างในยุคที่ยังไม่ได้นำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงานของโรงไฟฟ้า รวมไปถึงการทำงานต่างๆยังไม่มีแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ที่ดีพอ

หลังจากที่ TerraPower ได้คิดค้นต้นแบบที่เสร็จแล้ว โดยมีการศึกษาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายๆโรง ตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้าฟูกุชิมะ ก็ถึงเวลาทำการสร้างจริง แต่การสร้างในสหรัฐคงเป็นไปได้ยาก เพราะคงมีกระแสต่อต้านและข้อกฎหมายอยู่มาก รวมไปถึงต้นทุนในการสร้างก็สูงด้วย Bill gates จึงเบนเข็มติดต่อไปยังประเทศจีน เพราะไม่มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย และยังมีปริมาณ กากแร่ยูเรเนียมจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเก่า อีกทั้งต้นทุนในการสร้างก็น้อยกว่า ซึ่งได้เจรจากับประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง จนทำการเจรจาจนสำเร็จ แต่แล้วทุกอย่างก็เป็นอันต้องหยุดไว้ก่อนเพราะ ทางสหรัฐมีการเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่คือ โดนัลด์ ทรัมป์ ออกคำสั่งหยุดการกระทำที่เกี่ยวข้องเทคโนยีกับจีน เพราะกลัวเรื่องความมั่นคงทางเทคโนโลยีนั้นเอง คงต้องมาดูว่า มวลมนุษย์ชาติจะมีความหวังที่จะปลดล็อคพลังงานมหาศาลจากนิวเคลียร์ โดยใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่หรือไม่ แล้ว Bill gates ผลักดันโครงการอะไรอีกในอนาคตคงต้องมาตามกันดู

ขอขอบคุณ

http://www.china-embassy.org/

terrapower.com

Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates

Leave a Reply

Your email address will not be published.