ไมโครซอฟท์ยืนยัน สมัยนี้ถอด Thumb drive ไม่จำเป็นต้อง safely remove hardware แล้ว

นับตั้งแต่สมัยที่มีการเริ่มใช้ flash memory พวก Thumb drive หรือบ้างคนเรียกว่า Flash drive หรือไม่ก็พวก external drive สิ่งที่เถียงกันมาตลอดว่าหลังการใช้งานเสร็จควรจะทำการ “safely remove hardware” หรือไม่เพื่อเป็นการป้องกันและยืดอายุการใช้งานของ Thumb drive แต่ก็จะมีบ้างคนที่ใช้งานเสร็จแล้วก็ทำการถอดเลยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรก็ใช้งานได้ปกติไม่เห็นจะพังอะไร…