ดาวหางฮัลเลย์ กับโลกมนุษย์

โดยส่วนใหญ่แล้วดาวหาง มักจะโคจรผ่านโลกต้องใช้วงโคจรระดับ 200 ปีขึ้นไปกว่าจะกลับมาโคจรผ่านโลกอีกครั้ง เป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีดาวห่างอยู่ไม่กี่ดวงที่มีวงโคจรผ่านโลกที่มีรอบวงโคจรน้อยกว่า 100 ปี หนึ่งในดาวหางที่กลับมาก็คือ ดาวหางฮัลเลย์…