Elon Musk บอกว่า Tesla อาจต้องทำเหมืองแร่เอง

Elon Musk บอกผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่า Tesla อาจจะต้องเข้าสู่ธุรกิจเหมือนแร่ซะเอง เพื่อควบคุมปริมาณแร่ที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะแบตเตอรี่รถยนตร์ หาก Tesla จะขยายไลน์สินค้าและเพิ่มปริมาณการผลิต…