แอตแลนติส นครสาบสูญ มีอยู่จริงหรือแค่เรื่องเล่าในตำนาน

Atlantis (แอตแลนติส) อาณาจักรโบราณที่หายสาบสูญจากหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติ จากการบันทึกของ เพลโต นักปราชญ์ชาวกรีก ที่มีการบันทึกการไปเยือน อาณาจักรแอตแลนติส ที่บรรยาไว้ว่า เป็นอาณาจักรที่มีวิทยาการล้ำสมัย กำแพงเมืองสร้างด้วยทองคำ ผู้คนเจริญปัญญา อัธยาศัยดี มีสิ่งก่อสร้างวิจิตรงดงาม และเต็มไปด้วยพืชและสัตว์หายากมาย ที่ไม่สามารถพบได้ในอาณาจักรแห่งอื่น

แอตแลนติส นครสาบสูญ มีอยู่จริงหรือแค่เรื่องเล่าในตำนาน

จากการเทียบเวลาเบื้องต้นบันทึกของ เพลโตนั้นเขียนถึง Atlantis นั้นถูกเขียนขึ้นราว 360 ปีก่อนคริสตกาล โดยมีการประมาณจากเรื่องราวในบันทึก คาดว่าในยุคที่บันทึกนั้น แอตแลนติสน่าจะมีอายุผ่านมาราว 9000 ปีแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นยุคโบราณมากเลย โดยเชื่อว่าผู้สร้างอาณาจักรนี้ กึ่งเทพกึ่งมนุษย์ (Demigod) ตั้งชื่อเมืองตามนามของบุตรองค์โตของเทพโพเซดอน นามว่า Atlas (แอตลาส) โดยให้ตัวเกาะมีกำแพงล้อมรอบ แบ่งออกเป็นวงแหวนเรียงซ้อนกัน 5 วง มีสะพานเชื่อมโยงระหว่างวง …