ชาเขียว ต่างกับ มัทฉะ อย่างไร

เริ่มแรกต้องย้อนกลับไปที่ ชาทั่วไปสีน้ำตาล หรือ ชาอู่หลงนั้น ต่างกับชาเขียวอย่างไร มันต่างกันที่กระบวนการผลิตใบชา โดยชาทั้ง 2 แบบนั้นล้วนมาจากยอดใบชาทั้งคู่แล้ว ซึ่งก็แล้วแต่สายพันธ์ต้นชาอีกที โดยชาอู่หลง หรือ ชาสีน้ำตาล นั้นจะใช้วิธีการคั่วยอดใบชาให้สุกก่อนจะเข้าสู่กระบวนการทำให้ใบแห้งต่อไป แต่ชาเขียวนั้นจะใช้วิธีการ ทำให้สุกด้วยไอน้ำหรือว่านึ่งนั้นเอง จากนั้นก็ค่อยเข้าสู่กระบวนการทำให้แห้งต่อไป ซึ่งการทำให้สุกด้วยการนึ่งนั้นทำให้ใบชายังคงสีเขียวไว้อยู่นั้นเอง เป็นที่มาของชาเขียว…