พระราชวังหยวนหมิงหยวน (พระราชวังฤดูร้อนเดิม)

หากจะพูดถึงพระราชวังที่สวยงามในประเทศจีนที่มีอยู่หลายแห่ง แต่หากจะพูดพระราชวังที่คนยุคปัจจุบันไม่มีสิทธิได้เห็นอีกต่อไปก็คือ พระราชวังหยวนหมิงหยวน หรือที่เรียกันง่ายๆว่า พระราชวังฤดูร้อนนั้นเอง…