ศึกษาไทยเน้น การแข่งขันไปสู่ระบบแพ้คัดออก

หากพูดถึงปัญหาที่สะสมมานานของประเทศ หนึ่งในปัญหาที่สะสมมานานก็คือการศึกษา เพราะหากย้อนกับไปในอดีต ระบบการศึกษาในประเทศไทย ไม่ค่อยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้แตกต่างจากอดีต ซึ่งเกิดในช่วงยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมสักเท่าไร เพราะทุกวันนี้ ยังวนเวียนอยู่กับ ระบบการสอบแข่งขัน การท่องจำเนื้อหาซะส่วนใหญ่ แล้วถามว่าทำไมยังต้องท่องจำ เพราะ โดยส่วนใหญ่ข้อสอบในการวัดผล ยังออกแบบทดสอบให้ผู้สอบนั้นจดจำเนื้อหาซะส่วนใหญ่ โดยตลอดตั้งแต่การศึกษาเบื้องต้นจนจบหลักสูตร ข้อสอบก็ยังเป็นแบบถามเพื่อเน้นความจำ …