ผลตรวจสอบ หญิงโจมง ของญี่ปุ่น พบมีบรรพบุรุษเดียวกันกับ ชาวฮั่น ของจีน

จากการพบกะโหลกของมนุษย์เพศหญิงที่ หมู่เกาะฮอกไกโด ซึ่งคาดว่า เธอมีชีวิตในช่วง 3,500-3,800 ปีก่อน ซึ่งอยู่ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น และช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นยุคหลังของยุคสมัยที่เรียกว่า โจมง (縄文時代; ประมาณ 14,000 ปี – 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช) จึงมีการเรียกชื่อ กะโหลกที่ค้นพบว่า หญิงโจมง
โดยเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2019 ทีมวิจัยที่นำโดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์แห่งชาติของญี่ปุ่น เผยผลทดสอบ DNA ก็พบว่า หญิงที่เป็นเจ้าของกะโหลกนี้มีบรรพบุรุษเดียวกับชาวฮั่นของจีน โดยแตกแขนงออกมาเมื่องราว 18,000 – 38,000 ปีก่อน…