อะไรคือสิ่งที่แยกระหว่าง นักสร้างสรรค์ระดับโลกและคนธรรมดาทั่วไป

วันก่อนผมบังเอิญเปิดไปดู TED Talks อยู่อันหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง ว่าด้วยการ เอาไว้ก่อนค่อยทำที่หลัง หรือเอาไว้ก่อนค่อยทำก็ได้ ถ้าในสำนวนไทยก็ ผลัดวันประกันพรุ่ง