วิชาและคุณสมบัติของกุนซือต้องมี

ผมเจอเนื้อหาน่าสนใจในหนังสือที่มีชื่อว่า ศึกสองยอดกุนซือ ขงเบ้ง-สุมาอี้ ที่กล่าวถึง สุมาเต๊กโช ผู้เป็นปราชณ์แห่งยุค ในเรื่องสามก็ก ที่กล่าวว่าที่ปรึกษาหรือกุนซือที่ดีจะต้องมีความรู้ใน 4 วิชา และ นิติทั้ง 3 ซึ่งทั้ง 4 วิชาเป็นอะไรที่น่าสนใจ

  1. วิชาพิชัยสงคราม เกี่ยวกับ ยุทธวิธี กลศึก การฝึกฝนกองทัพ ดูสถานการณ์การรบ และเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารกำลังพล ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคนเราตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน
  2. วิชาธรรมะ ว่าด้วยการเข้าใจธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ ความเป็นจริง ความธรรมชาติของคนเรา การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้
  3. วิชาหมากล้อม ต้องบอกว่าหากใครที่เคยเล่นหมากล้อม ก็จะเข้าใจว่าหมากล้อมเป็นศาสตร์ชั้นสูงอีกวิชาหนึ่ง ที่สอนให้รู้จัก รักษา รบ รับ จุมโจม และมองภาพรวม การบริหารทรัพยากร