Luckin Coffee กาแฟแบรนด์จีน ที่ Starbucks ระแวง

อยู่ๆชื่อของ Luckin กาแฟแก้วสีฟ้าและมีรูปกวางอยู่ ก็ดังขึ้นมาเทียบเคียง Starbucks ในประเทศจีนซึ่ง Luckin นั้นเป็นร้านกาแฟแบรนด์จีนแท้ๆ ที่เปิดตัวไม่นาน แต่หลังจากเปิดตัวได้ 5 เดือน สามารถขยายสาขาถึง 525 ร้านคิดเฉลี่ย สาขาเปิดใหม่ 100 กว่าสาขาต่อเดือน แล้วที่สำคัญ 525 สาขานั้นเป็นสาขาที่เปิดเอง ไม่ได้มีการขายแฟรนไชส์ …