สอนสูตร Excel – การใช้สูตร SUMIF()

ในบ้างครั้งนอกจาก sum เพื่อหาผลรวมแบบธรรมดาแล้ว บ้างครั้งเรายังต้องการ sum เฉพาะหมวดหมู่หรือหาผลรวมแต่ละหมวดหมู่หรือตามเงื่อนไขอื่นๆเช่น หาผลรวมของยอดขายของสินค้าที่มีราคาน้อยกว่า 500 บาท หรือ สินค้าที่มีราคามากกว่า 1000 บาทเป็นต้นซึ่งเจ้าฟังก์ชั่น sumif นั้นก็ถือว่าเป็นอีกสูตรของ excel ที่สามารถตอบโจทย์ข้อดีได้…