เวลา 3 ประเภท ในการจัดการบริหารเวลา

เวลาถือเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งแต่ละคนจะมีรอบแบ่งเวลาเท่ากันคือ 24 ชั่วโมงต่อวัน แต่เวลาของแต่ละคนบนโลกไม่เท่ากัน บ้างคนเกิดมาอายุสั้น ก็จะมีเวลาน้อย แต่บ้างคนอายุยืนก็มีเวลามาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากจะรู้ได้ว่าแต่ละคนจะได้รับเวลามาเท่าไร แต่เราสามารถจัดการเวลาในแต่ละวันได้ให้มีประสิทธภาพได้ ตามแต่การบริหารและการใช้ชีวิตของแต่ละคนได้

เวลาที่ใช้ในแต่ละวันจะถูกจัดออกเป็น 3 ประเภทหลักๆคือ

1.เวลาที่สูญเปล่า (Time wasted) เป็นช่วงเวลาที่เราแต่ละคนมักเจอเป็นส่วนใหญ่ เป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกเสียดายทุกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป หลังจากทำกิจกรรมหรืองานบ้างอย่างที่ไม่ก่อประโยชน์อะไร หรือไม่เกิดความสบายใจหลังจากที่ได้ใช้เวลาในการทำสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้นเราควรลดความสำคัญหรือ แบ่งเวลาสำหรับกิจกรรมหรืองานพวกนี้ให้น้อยลง เพื่อที่จะได้ไม่ใช้เวลาไปกับประเภทเวลาที่เรียกว่า เวลาที่สูญเปล่า

2.เวลาที่ใช้แล้วหมดไป (Time spent) เป็นเวลาที่ใช้แล้วหมดไป เวลาที่ใช้ในการทำงานแลกสิ่งตอบแทนต่างๆ เพื่อในการดำรงชีวิตเช่น เวลาในการทำงานประจำวัน เวลาในการทำกิจกรรมประจำวันที่ต้องทำทุกวัน หรือถูกกำหนดบังคับให้ทำเป็นประจำ เวลาพวกนี้บ้างครั้งก็มีความสุขที่ได้ใช้มัน แต่สำหรับบ้างคนก็เหมือนถูกบังคับให้ทำเพราะมีความจำเป็นต้องทำ เปรียบเสมือนเอาเวลาของเราไปแลกกับสิ่งของหรือเงินเป็นค่าตอบแทน เวลาประเภทนี้ไม่อาจจะเรียกร้องสิ่งใดมากไปกว่าของกำหนดหรือข้อตกลงที่ได้ทำสัญญากันไว้ เรียกได้เวลาเป็นเวลาที่ต้องใช้แลกกับสิ่งของเงินทองตามจำนวนที่เราพอใจ หรือสามารถแลกได้ สำหรับคนทั่วๆไปแล้ว เวลาประเภทนี้จะกินสัดส่วนใหญ่ในชีวิตแต่ละวัน

3.เวลาที่นำมาลงทุน (Time invested) เวลาประเภทนี้จะเป็นเวลาที่เหลือน้อยสุดสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่เรียกได้ทรงพลังที่สุดในบรรดาประเภทเวลาทั้ง 3 เป็นเวลาที่เราจะต้องนำมาลงทุนต่อยอดเพื่อ เราจะได้ลดเวลา 2 ประเภทก่อนหน้าหรือ แค่เพียงประเภทเดียวคือ เวลาที่ใช้แล้วหมดไป เพื่อที่จะเพิ่มเวลาสูญเปล่าสำหรับใครบ้างคนที่ชอบใช้เวลาเพื่อผ่อนคลาย เวลาสำหรับการลงทุนนั้น เราต้องใช้เพื่อศึกษาหาความรู้ หรือสร้างเครื่องมือที่ทุ่นแรง เพื่อลดเวลาในการทำงาน ที่สามารถนำไปใช้งานซ้ำได้ตลอด โดยส่วนใหญ่แล้วงานที่ทำในช่วงเวลาที่นำมาลงทุนมักจะไม่ให้ผลตอบแทนทันทีแต่ละให้ผลตอบแทนแบบต่อเนื่องในระยะยาว ทำให้เกิดผลตอบแทนมหาศาล เพราะฉะนั้นเราควร focus และตั้งใจในการแบ่งเวลาสำหรับงานประเภทนี้ เวลาที่แบ่งมาทำงานแบบนี้เรียกว่า เวลาที่นำมาลงทุน

ภาพถ่ายโดย Eugene Shelestov

Leave a Reply

Your email address will not be published.