สอนสูตร Excel – การใช้สูตร SUMIF()

ในบ้างครั้งนอกจาก sum เพื่อหาผลรวมแบบธรรมดาแล้ว บ้างครั้งเรายังต้องการ sum เฉพาะหมวดหมู่หรือหาผลรวมแต่ละหมวดหมู่หรือตามเงื่อนไขอื่นๆเช่น หาผลรวมของยอดขายของสินค้าที่มีราคาน้อยกว่า 500 บาท หรือ สินค้าที่มีราคามากกว่า 1000 บาทเป็นต้นซึ่งเจ้าฟังก์ชั่น sumif นั้นก็ถือว่าเป็นอีกสูตรของ excel ที่สามารถตอบโจทย์ข้อดีได้

เริ่มแรกผมมีข้อมูลตัวอย่างดังรูปนี้ครับ

โดยตารางด้านบนนั้นจะเป็นข้อมูลสินค้าและข้อมูลด้านล่างจะเป็นเงื่อนไขที่เราต้องการจะหาผลรวม เช่นสินค้าที่ราคาน้อยกว่าเท่า <= 1000 บาทเป็นต้น หรือจะใช้เงื่อนไขว่า Category เป็น Mobile ก็ได้ครับ

โดยที่คำสั่ง SUMIF นั้นจะมีรูปแบบดังนี้

SUMIF(ช่วงข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบเงื่อนไข , เงื่อนไข, ช่วงข้อมูลที่จะหาค่าผลรวม)

โดยเงื่อนไขนั้นสามารถใช้ operator ได้หลายอันเช่น <= .>=, <, > ส่วนเท่ากับนั้นก็ระบุค่าไปตรงๆเลยครับ

ที่นี้มาดูวิธีการใช้งานกันเลยครับ

จากรูปเริ่มแรกทำการพิมพ์สูตร SUMIF จากนั้นเลือกแถวข้อมูลที่ต้องการใช้เป็นเงื่อนไข แล้วก็ comma , ตามด้วยเลือก cell operator ในการเปรียบเทียบจากนั้นใช้เครื่องหมาย & ในการเชื่อม cell ค่าที่กำหนดแล้วจากนั้นก็ comma , เลือกช่วง cell ที่ต้องการ SUM

เราสามารถทำการลากสูตรลงมาได้เพื่อใช้กับเงื่อนไขอื่นๆที่แสดงในรูป แต่ว่าเราต้องทำการเลือกช่วงข้อมูลเงื่อนไขและช่วงข้อมูลที่ต้องการ SUM

นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถใช้เงื่อนไขธรรมดาคือถ้ามีค่าเท่ากับที่กำหนดได้ เช่นจากตัวอย่างให้ SUM ข้อมูล Amount ที่มี Category เป็น Mobile เท่านั้นซึ่งแสดงในรูปตัวอย่างได้บนครับ

จะเห็นว่า SUMIF เป็นอีกหนึ่งสูตร excel ที่มีประโยชน์ใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อหาผลรวมตามเงื่อนไขที่เราต้องการได้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.