ว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

นะโมพุทธายะ บทสวดสั้นๆ ที่มัก พบเจอในบทสวดมนตร์ต่างๆ หรือ แม้ในกระทั่งในหนังภาพยนตร์เกี่ยวกับ ไสยเวทย์ ความเชื่อต่างๆ แล้ว บทสวดนี้คืออะไรกันแน่ ?

นะโมพุทธายะ เป็นบทสวดที่มีชื่อว่า คาถา พระเจ้า 5 พระองค์ แล้ว พระเจ้า 5 พระองค์คืออะไรกันแน่ ตามบทเรียน พุทธศาสนา ปกติ พระพุทธเจ้านั้นก็คือ พระเจ้าสิทธัตถะ ทรงนิพพานตามเรื่องราวในบทเรียนทั่วไป แต่ใน คติเถรวาท พระไตรปิฎกภาษาบาลีกล่าวว่า ในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้ว 4 พระองค์

แล้วพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ที่ผ่านมาอยู่ที่ไหน ไม่เห็นหลักฐานหรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์เลย คำตอบคือ 1 กัปหมายถึง ช่วงระยะเวลาอันยาวนานของโลก จนไม่สามารถกำหนดเป็นวัน เดือน หรือปีได้ นั้นก็หมายความ 3 กัปก็หน้านี้ อาจจะหมายถึงการแตกดับของดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตแบบคนหรือคล้ายกับคนดวงก่อนหน้า ซึ่งอาจจะอยู่ในระบบสุริยะอื่นก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นเรื่องพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของคติความเชื่อล้วนๆครับ

โดยตามความเชื่อนั้นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีดังนี้

  1. พระกกุสันธพุทธเจ้า
  2. พระโกนาคมนพุทธเจ้า
  3. พระกัสสปพุทธเจ้า
  4. พระสมณโคตมพุทธเจ้า ในยุคของเรา
  5. พระศรีอริยเมตตไตย พระพุทธเจ้าในอนาคต

แต่ก็มีเรื่องเล่าพื้นบ้านที่มักจะเคยไดยินกันก็คือ เรื่อง แม่กาเผือก โดย แม่กาเผือกออกไข่มาห้าใบ วันหนึ่งเกิดพายุพัดรังกาแตกกระจัดกระจายไป แม่กาบินกลับมาไม่พบรัง จึงตรอมใจตาย แล้วไปเกิดเป็นท้าวพกาพรหม ส่วนไข่ห้าใบนั้นหล่นลงน้ำ แล้วมีแม่สัตว์ห้าชนิด คือ ไก่ นาค เต่า โค และสิงห์ นำไปฟูมฟักดูแลจนออกมาเป็นทารกห้าคน ผู้จะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จึงมีนามเนื่องด้วยแม่สัตว์ชนิดนั้นๆ คือพระกกุสันธะ (กุกกุฏ-ไก่) พระกัสสปะ (กัจฉปะ-เต่า) พระโกนาคม (นาค) พระศากยโคคม (โค) และพระศรีอาริยเมตไตรย์ (สีห์/สิงห์)

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่า จะมีต้นไม้ที่ชื่อว่า ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe) เป็นไม้ยืนต้น สูง 25–40 ม โดยจะออกผลออกมามีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปอยู่ 5 องค์บนผล บ้างคนก็นำมาบูชาเปรียบเสมือนพระพุทธรูป

ความเชื่อพระพุทธเจ้า 5 พระองค์นั้นก็มีการสร้างพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของชาวพุทธที่ไปท่องเที่ยวและสักการะคือ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ความหมายพระคาถาพระเจ้า 5 พระองค์ คือ
นะ หมายถึง พระกุกกุสันโธ
โม หมายถึง พระโกนาคม
พุท หมายถึง พระกัสสป
ธา หมายถึง พระสมณะโคดม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)
ยะ หมายถึง พระศรีอารยเมตไตย (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ. 5000)

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก

amulet7.com

rachachok168.lnwshop.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.