วิชาและคุณสมบัติของกุนซือต้องมี

ผมเจอเนื้อหาน่าสนใจในหนังสือที่มีชื่อว่า ศึกสองยอดกุนซือ ขงเบ้ง-สุมาอี้ ที่กล่าวถึง สุมาเต๊กโช ผู้เป็นปราชณ์แห่งยุค ในเรื่องสามก็ก ที่กล่าวว่าที่ปรึกษาหรือกุนซือที่ดีจะต้องมีความรู้ใน 4 วิชา และ นิติทั้ง 3 ซึ่งทั้ง 4 วิชาเป็นอะไรที่น่าสนใจ

  1. วิชาพิชัยสงคราม เกี่ยวกับ ยุทธวิธี กลศึก การฝึกฝนกองทัพ ดูสถานการณ์การรบ และเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารกำลังพล ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคนเราตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน
  2. วิชาธรรมะ ว่าด้วยการเข้าใจธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ ความเป็นจริง ความธรรมชาติของคนเรา การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้
  3. วิชาหมากล้อม ต้องบอกว่าหากใครที่เคยเล่นหมากล้อม ก็จะเข้าใจว่าหมากล้อมเป็นศาสตร์ชั้นสูงอีกวิชาหนึ่ง ที่สอนให้รู้จัก รักษา รบ รับ จุมโจม และมองภาพรวม การบริหารทรัพยากร ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน AI จะสามารถชนะหมากล้อมมนุษย์ได้แล้ว แต่ก็ยังมีข้อคิดที่ลึกซึ้งๆหลายๆที่แต่ละคนได้เรียนรู้ไม่เหมือนกัน
  4. วิชาดาราศาสตร์และคัมภีร์พยากรณ์ ต้องบอกว่าวิชานี้อยู่คู่กับมนุษย์เรามาตั้งแต่ยุคแรกๆที่มนุษย์เริ่มจดบันทึกและเริ่มเกิดการเรียนรู้ วิชานี้สอนให้รู้จักช่วงเวลาและ ฤดูกาล ว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ ในแต่ละช่วงเวลา และวิชา ดาราศาสตร์และคัมภีร์พยากรณ์ ที่หาเรียนได้ยาก ซึ่งจะเป็นการคัดเลือกให้เลือกตัวเลือกน้อยลง ทำให้คนที่จะได้มาเป็นกุนซือหรือที่ปรึกษาก็น้อยตามไป ทำให้วิชานี้ในสมัยโบราณยังแสดงถึงอำนาจบารมีอีกด้วย

3 นิติที่ต้องมี

  1. โลกนิติ คือกฎรูปแบบของโลกมหาชน แบบในที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับ เป็นที่นิยม แบบใดสังคมไม่ยอมรับ เรียกว่าง่ายๆ ว่ากระแสสังคม กฎของสังคมมนุษย์
  2. ธรรมนิติ คือ กฎประเพณีของแต่ละท้องถิ่นที่ดีงามและปฎบัติสืบต่อกันมา แบบแผนปฎบัติ เพื่อร่วมรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในสังคมหรือชุมชนนั้นเอง หรือใช้ในการปลอบขวัญคนในชุมชน
  3. ราชนิติ คือ กฎหมายบ้านเมืองที่ใช้ปกครองประชาชน การรับโทษตามบทกฎหมาย เพื่อที่จะได้จัดการบริหารประเทศหรือชาติได้

เรียกได้ว่า เป็นคุณสมบัติที่รอบได้จริงๆ หากผู้ใดมี คนนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นคนเก่งที่น่านับถือ แต่ที่แปลกคือ ไม่น่าเชื่อว่า 4 วิชา และ นิติทั้ง 3 จะมาตำนานวรรณกรรมโบราณที่มีชื่อว่า 3 ก๊ก ถึงแม้ว่า ตัวละครหรือตัวบุคคลใน 3 ก๊กจะมีการแต่งเติมให้เป็นวรรณกรรมก็ตาม แต่ก็เต็มไปด้วยคำสอนและสิ่งที่ได้เรียนรู้มากมาย

ขอขอบคุณ หนังสือ ศึกสองยอดกุนซือ ขงเบ้ง – สุมาอี้ โดย ไพศาล พืชมงคล

ขอขอบคุณภาพจาก th.wikipedia.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.