วางแผนชีวิตด้วย Odyssey plan

หลายๆช่วงเวลาในชีวิต ก็มีหลายอย่างหลายเป้าหมายที่อยากจะทำ แต่เวลาในชีวิตน้อยเหลือเกินที่จะทำได้ครบทุกอย่าง จนเกิดความสับสนว่าจะเอายังไงดีกับชีวิต เลือกทำอะไรก่อนดี

ผมได้เจอ idea ในการวางแผนชีวิตง่ายๆและมีแนวคิดที่ดีจากหนังสือที่มีชื่อว่า Designing Your Life (คู่มือออกแบบชีวิต) โดยการออกแบบวางแผนนี้มีชื่อว่า Odyssey plan โดยขั้นตอนแรกให้เราวางแผนหรือเป้าหมายอีก 5 ปีข้างหน้า

ทำไมต้อง 5 ปี เพราะถ้าน้อยกว่านี้ก็จะสั้นไป ไม่มีเวลาให้ปรับเปลี่ยนแปลงแผนหากมีเหตุการณ์อะไรมีไม่คิดไม่ฝันเกิดขึ้น และหากมากกว่า 5 ปีก็จะทำให้นานเกินไปและมีเหตุการณ์สถานการณ์เปลี่ยนไป จนทำให้ไม่มีการปรับเปลี่ยนแปลงได้ทัน เพราะฉะนั้น 5 ปีจึงเป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะเพราะต้องมีเวลาเตรียมตัว เตรียมทรัพย์กรและ เตรียมแผนการเปลี่ยนแปลงหากเกิดสิ่งต่างๆที่มากระทบแผนของเรา

ต่อมาให้คิดถึงสามรูปแบบที่ชีวิตเราอยากมีอยากจะเป็น

ชีวิตที่ 1. สิ่งที่คุณทำอยู่ เป็นแผนที่คุณอยากจะทำและมีการคิดวางแผนเตรียมการเพื่อจะเริ่มทำหรือกำลังลงมือทำไปแล้ว

ชีวิตที่ 2. สิ่งที่จะทำต่อหาก ข้อแรกเกิดทำเสร็จแล้วหรือ เกิดการณ์เปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถทำต่อได้ หรืออาจจะเรียนได้ว่าแผนสำรองหากข้อแรกไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีก

ชีวิตที่ 3. สิ่งที่อยากทำจากใจโดยไม่สนใจชื่อเสียงเงินทอง ณ วันที่เป้าหมายแรกหรือสองเกิดขึ้นแล้ว จนคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวการเลี้ยงชีพ และไม่สนใจคำชมคำด่าของใคร แล้วเป็นสิ่งที่ไม่ผิดต่อผู้อื่น เป็นสิ่งที่คุณอยากจะทำแม้ว่าจะดูงี่เง่าหรือตลกในสายตาคนอื่น

ตอนมาเมื่อได้ 3 อย่างที่วางแผนไว้ว่าจะเกิดขึ้นภายใน 5 ปีต่อจากนี้ก็เขียนรายการต่างๆตามแผนการ Odyssey plan โดยแบ่งเป็นช่องจำนวน 5 ช่อง 5 ปี ว่าแต่ละปีจะทำอะไรบ้างเกิดอะไรขี้นบ้าง หรือจะวาดรูปลำดับเหตุการณ์เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจก็ได้ และ percent ของค่าต่างๆได้แก่

1.ทรัพยากรณ์ที่มีสำหรับเป้าหมาย (Resources)

2.ความชื่นชอบ (I Like It)

3.ความมั่นใจว่าจะสามารถทำได้ (Confidence)

4.ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง (Coherence) ดูว่าสิ่งที่ทำกับสิ่งทีเกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายหรือแนวทางที่ต้องการหรือไม่

แผนการ Odyssey ก็เป็นไอเดียที่ดีสำหรับการว่าแผนชีวิต วางแผนเป้าหมายในชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ

โหลด Odyssey Plan ได้จาก Link ดีเลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.