ม้าโทรจัน(Trojan) คืออะไร

ม้าโทรจันในโลกไซเบอร์นั้น ก็ทำหน้าที่เหมือนกับเรื่องกรุงทรอยนั่นเอง มันคือโปรแกรมชนิดหนึ่งซึ่ง Hacker ใช้ พวกเขาจะ ใช่ เล่ห์กล วิธีการล่อลวงต่างๆ เพื่อที่จะติดมันลงไปในเครื่องเป้าหมาย

มื่อติดตั้งได้สำเร็จโปรแกรมม้าโทรจันก็จะเปิดระบบเครือข่ายเพื่อค่อยรับคำ สั่งจาก Hacker ที่ อยู่ตรงไหนสักแห่ง และค่อยสั่งให้เจ้าม้าโทรจันเหล่านี้ค่อยบ่อนทำลายหรือขโมยข้อมูล คอยกลั่นแกล้งผู้ใช้หรือทำเครื่องของเหยื่อกลายเป็นทาสที่ช่วยร่วมขบวนการใน การโจมตี เครื่องเป้าอื่นๆ ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้มีมากมายมหาศาล เป็นเครื่องมือที่สำคัญ และเป็นที่นิยมที่สุดของเหล่า Hacker อีกด้วย

ที่มา หนังสือ กะเทาะเปลือกวายร้าย Trojan ด้วย Visual Basic

Leave a Reply

Your email address will not be published.