มุมมองการลงทุนว่าด้วย คุณภาพของผู้บริหาร

ในการลงทุนในตลาดหุ้นนั้น เปรียบเสมือนการเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในกิจการ โดยอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานนั้นตกอยู่กับผู้บริหารหรือ CEO ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญว่าจะนำพาบริษัทไปในทิศทางใด

การกระทำของผู้บริหารนั้นทำเพื่อผลระยะสั้น สร้าง story แล้วปั่นราคาหุ้นให้สูงแล้วทำการขายหุ้นใส่มือนักลงทุน ให้รับชะตากรรมไป หรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารกิจการจริงๆเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

หลังจากที่ผมอ่านหนังสือ สุดยอดนักลงทุนโลก The Great Investors ผมจึงสรุปมุมมองจากหนังสือแบบย่อ (ซึ่งในรายละเอียดจะอยู่ในหนังสือในส่วนของ วอร์เรน บัฟเฟตและ ชารีมังเจอร์)

ทัศนคติในการรู้จักอยู่ห่างๆ บัฟเฟต์และมังเจอร์ได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า ให้อยู่ห่างกิจกรรมที่ผู้บริหารออกงานมาเสนอผลงานหรือตัวเลขผลประกอบการที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ เพราะในงานนำเสนอพวกนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีการทำตัวเลขหรือนำเสนอผลงานในระยะสั้นให้ดูดีอยู่เสมอ ทำให้นักลงทุนอาจเกิดอคติ หรือหลงไปการ presentation ที่เป็นเพียงผลงานระยะสั้น จนลืมมองภาพรวมของกิจการและผลงานในระยะยาว

เรื่องที่เป็นเหมือนกันทุกที่ ในบริษัทส่วนใหญ่นั้นผู้บริหารมักที่อำนาจจนไม่มีใครในองค์สามารถเรียกร้อง หรือบอก CEO ว่าเค้านั้นผิดพลาด จนเกิดความเสี่ยงในตัวกิจการและอาจเป็นการลงทุนที่แย่ได้ในที่สุดสำหรับนักลงทุน ซึ่งบริษัททั่วๆไปที่เป็นแบบนี้มักจะมีองค์ประกอบคือ

  1. คนในองค์กรมักไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลในระยาวหากในอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลง
  2. มีการขยายงานตลอดเวลาแบบไม่มีเหตุผลและไร้ประสิทธิภาพ ผลคือจะเป็นการดูดเงินทุนและใช้เงินทุนไปจนหมด
  3. ไม่ว่าผู้บริหารเรียกร้องหรือต้องการอะไรที่ดูไร้เหตุผลและดูโง่เง่ามากแค่ไหน คณะกรรมการหรือพนักงานก็ไม่อาจค้านหรือห้ามเค้าได้
  4. ไม่ว่าบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันจะทำอะไร บริษัทก็มักจะลอกเลียนแบบอย่างไม่คิดอะไรเลย

ซึ่งปัจจัยพวกนี้ผู้บริหารเป็นคนที่ต้องมีสติและวางแผนดำเนินการตลอด และถ้าทำพลาดหรือไม่ถูกต้อง หากไม่มีคนค่อยค้าน กิจการก็นำไปสู่ความเสียหายในที่สุด

ความพอดีและความซื่อสัตย์ ข้อนี้ก็ตรงตัวไม่มีอะไร หากผู้บริหารไม่มีความซื่อสัตย์จะนำความหายะในการลงทุนมาให้แก่นักลงทุน เพราะบริหารคิดไม่ซื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

ทำเรื่องธรรมดาให้ดีเหนือธรรมดา ในการบริหารกิจการไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้พิเศษหรือแตกต่างจากสิ่งที่กิจการในอุตสาหกรรมทำ เพราะแค่เน้นเรื่องธรรมดาให้พิเศษและมีคุณภาพก็มากพอสำหรับการอยู่รอดของกิจการแล้ว

คุณค่าของประสบการณ์ ประสบการณ์ในการบริหารกิจการของผู้บริหารถึงแม้ผู้บริหารจะมีอายุมาก แต่ด้วยประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาก็มีคุณค่ามากสำหรับบริษัทและจะนำพาบริษัทต่อไปได้ ซึ่งในมุมมองที่สื่อชอบหยิบมา มักจะชอบบอกว่าผู้บริหารหนุ่มไฟแรงมักจะดูดีกว่าผู้บริหารอายุมาก แต่ในมุมคุณค่านั้นประสบการณ์นั้นมีคุณค่าที่ซ้อนอยู่

การควบคุมต้นทุนและการใช้เงินทุน ผู้บริหารต้องใส่ใจในเรื่องการควบคุมต้นทุนและการใช้เงินทุน เพราะเปรียบเสมือนว่านักลงทุนได้ใส่เงินของพวกเค้าให้ผู้บริหารนำไปต่อยอดและบริหารให้เกิดประโยชน์ หากผู้บริหารไม่ได้ใส่ใจตรงจุดนี้ ก็จะกลายเป็นการลงทุนที่ไม่ดีและเสียหายได้ในที่สุด

ขอขอบคุณ หนังสือ สุดยอดนักลงทุนโลก The Great Investors

Leave a Reply

Your email address will not be published.