มะเร็งตับ ภัยเงียบวัยทำงาน

หลัง ปรากฏข่าวนายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรี ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคมะเร็งตับ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ก็เชื่อว่าคงถึงเวลาที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคร้ายนี้ให้มากขึ้นอีกสัก ที

มูลนิธิโรคตับ ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคตับ ทั้งตับอักเสบ ตับแข็ง และมะเร็งตับ จำนวนมาก มีสถิติการเสียชีวิตด้วยมะเร็งตับ เป็นอันดับ 1 ซึ่งแยกเป็นอันดับ 1 ในเพศชาย และอันดับ 3-5 ในเพศหญิง ประชากรในภาคอีสานเป็นมะเร็งตับจากการกินปลาดิบน้ำจืดมากที่สุดในโลก และมีผู้ป่วยมะเร็งตับเกิดขึ้นใหม่ในแต่ละปีประมาณ 20,000-25,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงยิ่ง

มะเร็งตับ มีสาเหตุเบื้องต้นจากการเป็นตับอักเสบ (Hepatitis) ซึ่ง เป็นภาวะที่เซลล์ตับถูกทำลายจากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ติดเชื้อแบคทีเรีย หรือจากสาเหตุอื่นๆ เช่น พิษสุรา สารเคมี หรือยาบางชนิด เหล่านี้ทำให้การทำหน้าที่ของตับบกพร่อง จนเกิดเป็นตับแข็ง และมะเร็งตับในที่สุด

อาการของตับอักเสบ ที่สังเกตได้คือ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นท้อง ตัวเหลือง ตาเหลือง สามารถตรวจพบได้ง่าย แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการใดๆ มักตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจเลือด ที่น่าตกใจคือ โรคตับมักจะเกิดในกลุ่มอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ซึ่งถือเป็นช่วงวัยทำงาน ที่เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศชาติ ที่น่าสนใจคือ ผู้ที่เป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรังจะไม่มีอาการ แต่ถ้าโรคลุกลามเป็นมาก แพทย์มักตรวจพบว่าเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย มีชีวิตได้อีกไม่เกิน 3-6 เดือน

ท่านสามารถปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับโรคตับกับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญได้ที่ มูลนิธิโรคตับ โทร.0-2261-2428 หรือ www.thailiverfoundation.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.