ฟ่านจ้งเยียน กับการปฎิรูปที่ไม่สำเร็จ

หลังจากดูซีรียส์ Oh my general ที่มีการวาง story ให้อยู่ในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งตรงกับสมัย จักรพรรดิซ่งเหรินจง ในยุคสมัยซ่งเหนือ โดยในเรื่องยังมีตัวละครสำคัญคือ ฟ่านจ้งเยียน , ฟ่านจงเอียน หรืออีกชื่อว่า ฟ่านกง อำมาตย์คนสำคัญที่ดำเนินแผนการปฏิรูป และเป็นขุนนางกำลังสำคัญในสมัยของ จักรพรรดิซ่งเหรินจง

ตามประวัติ ฟ่านจ้งเยียน (Fan Zhongyan) เกิดในปี ค.ศ. 989 เป็นชาวเมืองซูโจว ถึงแก่กรรมเมื่อปี ค.ศ.1052 เขามีชีวิตอยู่ในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ เขาสูญเสียพ่อไปตั้งแต่เด็ก ส่วนแม่แต่งงานใหม่กับสามีตระกูลจู ฟ่านจ้งเยียนก่อนเข้ารับราชการได้ใช้แซ่จู ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้แซ่ฟ่าน ซึ่งเป็นแซ่เดิมของพ่อ

ฟ่านจ้งเยียนเป็นคนที่ตั้งใจศึกษาหาความรู้ร่ำเรียนจนสอบเข้ารับราชการได้ ตั้งใจทำงานจากตำแหน่งเล็กจากเสมียนประจำฝ่ายส่งข่าวม้าเร็วของกองทัพ จนได้เป็นผู้ตรวจการ แล้วขึ้นเข้ารับตำแหน่งฝ่ายเสนาบดีในคณะองคมนตรี ซึ่งเหตุการณ์สำคัญของฟ่านจ้งเยียนที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์คือการตั้งรับกองทัพซีเซี่ย จนกองทัพซีเซี่ยไม่อาจบุกได้จนยอมถอยทัพเพราะฤดูหนาวมาถึง

ผลงานของฟ่านจ้งเยียนเป็นที่ปรากฎและได้รับความไว้พระทัพของฮ่องเต้ จนได้ขึ้นเป็นอำมาตย์ ในสมัยนั้นขุนนางฝ่ายบุ๊นมีอำนาจมากเพราะในสมัยซ่งมีการลดอำนาจฝ่ายทหารอย่างมาก เพราะกลัวการก่อการปฎิวัติยึดอำนาจ ทำให้เป็นยุคสมัยที่รุ่งเรื่องด้านวรรณกรรมและศิลปะ แต่ปัญหาที่ตามมาคือการใช้เส้นสายทางการเมืองหาผลประโยชน์ทำให้เกิดการใช้อำนาจรังแกประชาชนและการโกงกินกันมาก ฟ่านจ้งเยียนจึงเสนอแผนการปฎิรูประบบขุนนางแก่ จักรพรรดิซ่งเหรินจง

แผนการปฏิรูปของ ฟ่านจ้งเยียน ถึงแม้ว่ามีแบบแผนชัดเจนแต่เมื่อดำเนินการเข้าจริงกับเจอแต่ปัญหา เพราะไปขัดผลประโยชน์กับกลุ่มการเมืองต่างๆจนติดขัดไปหมด จนในที่สุดขุนนางในวังได้เริ่มต่อต้านและเกิดกระแสตีกลับจนในที่สุดฮ่องเต้ ซ่งเหรินจง ต้องเลิกสนใจแผนการปฏิรูป และจำเป็นต้องสั่งปลดฟ่านจ้งเยียนออกจากตำแหน่งในปี ค.ศ.1045 พร้อมประกาศยกเลิกการปฏิรูป ฟ่านจ้งเยียนได้แต่เสียใจและออกจากราชกาลตั้งแต่นั้นมา

การปฏิรูปของฟ่านจ้งเยียนนอกจากจะไม่สำเร็จแล้วยังได้สร้างจุดแยกขึ้นเล็กให้กับราชวงศ์ซ่งเพราะแนวคิดปฏิรูปยังส่งต่อให้กับขุนนางรุ่นหลังที่ยังคิดจะดำเนินการต่อ ทำให้แนวคิดทางการเมืองออกเป็นหลายฝ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในสมัยต่อมาบวกกับสมัยราชวงศ์ซ่งนั้นเน้นการใช้ชีวิตด้านปัญญาชน ไม่มีเน้นการทหารใช้ชีวิตอย่างสงบ แต่แคว้นข้างเคียงไม่คิดเช่นนั้น จึงทำให้ราชวงศ์ซ่งเกิดปัญหาตามมาในยุคสมัยถัดมาเพราะขุนนางเกิดความคิดแตกแยกและกำลังทหารอ่อนแอนั้นเอง

ฟ่านจ้งเยียน ยังมีประโยคติดปากว่า กังวลก่อนความกังวลของแผ่นดิน ก็อาจแปลได้ว่า ปัญหาของแผ่นดินมาก่อนปัญหาส่วนตัวนั้นเอง

ขอบขอบคุณ

th.wikipedia.org

AsianStudiesTH

Leave a Reply

Your email address will not be published.