พระเครื่องและวัตถุมงคล คือ จิตแพทย์สำหรับชาวบ้าน

หากจะพูดถึงสภาพวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำทำให้ ชาวบ้านทั่วๆไปเกิดปัญหาต่างๆในชีวิตขึ้นมา หันหน้าไปปรึกษาใคร ใครก็ไม่รับฟัง ในสังคมไทยก็ไม่เหมือนต่างประเทศที่จะมีจิตแพทย์ ค่อยรับฟังและรักษาอาการเครียด แต่หากสังคมไทยนั้นต่างออกไป การพบจิตแพทย์กลับถูกมองว่าเป็นคนบ้าเสียสติ เพราะภาพลักษณ์ของจิตแพทย์ที่ถูกย้ำออกมาในละครไทยที่จะถูกกำหนดให้รักษาตัวร้ายในตอนจบที่มีอาการเสียสติหรือบ้าไปแล้ว

หากไปปรึกษาพระก็จะได้รับคำสอนกลับมาแทน ซึ่งบ้างครั้งก็ไม่ตอบโจทย์ เพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์จึงอาจเป็นทางออกในการตอบโจทย์ เพราะการได้ระบายและบนบานศาลกล่าวเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆ จึงเป็นที่มาของวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังเกิดขึ้น เพราะการได้ พูดออกไปให้ สิ่งที่มองไม่เห็นหรือเป็นสิ่งมายาผ่านวัตถุมงคลนั้น ย่อมดีกว่าการพูดคุยอยู่คนเดียว

และบ้างครั้งความเชื่อและการตั้งจิตแน่วแน่ก็ก่อเกิดสิ่งต่างๆในชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้เกิดการบอกเล่าในความศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้ แต่เมื่อมีคนต้องการในความเชื่อหรือคนที่จิตใจกำลังอ่อนแอต้องการที่พึ่ง ก็เกิดฝัง demand เพื่อสนองฝัง supply ทำให้เกิดวงจรธุรกิจพระเครื่องและวัตถุมงคลขึ้น และทำให้เกิดการเกร็งกำไรบนวัตถุมงคล เกิดการไล่ราคาขึ้นไปสูง จนอาจจะไม่ใช่ที่พึ่งของชาวบ้านทั่วไปแล้ว โดยเฉพาะวัตถุมงคลบ้างชนิดที่ผ่าน 1 ช่วงอายุคนที่มีเรื่องราวว่า เจ้าของผู้ครอบครอง พบเจอแต่สิ่งดีๆก็ยิ่งทำให้เป็นที่ต้องการของผู้คนในการครอบครองวัตถุมงคล จึงเป็นที่สิ่งที่น่าคิดเมื่อราคาวัตถุมงคลสูงขึ้นเรื่อยๆ สวนทางกับความเหลื่อมล้ำทางสังคม จุดที่วัตถุมงคลก็ไม่อาจสร้างขวัญและกำลังใจให้ชนชั้นทั่วๆไปได้อีก กลายเป็นของประทับบารมีคนรวยหรือของที่เชื่อว่าค้ำจุนดวงชะตาของคนอันมีฐานนะ เพราะต้นทุนในการหาเช่าบูชาสูงเหลือเกิน

ภาพถ่ายโดย Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published.