ผลตรวจสอบ หญิงโจมง ของญี่ปุ่น พบมีบรรพบุรุษเดียวกันกับ ชาวฮั่น ของจีน

จากการพบกะโหลกของมนุษย์เพศหญิงที่ หมู่เกาะฮอกไกโด ซึ่งคาดว่า เธอมีชีวิตในช่วง 3,500-3,800 ปีก่อน ซึ่งอยู่ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น และช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นยุคหลังของยุคสมัยที่เรียกว่า โจมง (縄文時代; ประมาณ 14,000 ปี – 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช) จึงมีการเรียกชื่อ กะโหลกที่ค้นพบว่า หญิงโจมง
โดยเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2019 ทีมวิจัยที่นำโดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์แห่งชาติของญี่ปุ่น เผยผลทดสอบ DNA ก็พบว่า หญิงที่เป็นเจ้าของกะโหลกนี้มีบรรพบุรุษเดียวกับชาวฮั่นของจีน โดยแตกแขนงออกมาเมื่องราว 18,000 – 38,000 ปีก่อน

นักวิจัยที่นำโดย ฮิเดอากิ คันซาวา ระบุว่า ด้วย DNA ค่อนข้างสมบูรณ์ ทำให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรม ที่มีความแม่นยำสูงพอ ๆ กับการตรวจในมนุษย์ปัจจุบัน พบว่า ชาวโจมงมีบรรพบุรุษเดียวกันกับชาวฮั่นของจีน ก่อนแตกแขนงออกมาเมื่อราว 18,000-38,000 ปีก่อน

คันซาวา นักวิจัยจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และนารูยะ ไซโต ศาสตราจารย์จากสถาบันพันธุศาสตร์แห่งชาติ ระบุว่า DNA ที่ถูกนำมาทดสอบถูกนำมาจากฟันกรามที่ถูกค้นพบพร้อมกับเศษกะโหลกของมนุษย์เพศหญิงที่ฟูนาโดมาริ บนเกาะเรบุน ใกล้กับเกาะฮอกไกโด

นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นด้วยว่าพันธุกรรมของชาวโจมงมีความใกล้เคียงกับชาวเอเชียตะวันออกที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งตั้งแต่รัสเซีย เรื่อยลงมายังคาบสมุทรเกาหลี รวมไปถึงชนพื้นเมืองบนเกาะไต้หวัน โดยคนเหล่านี้อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์ ขณะที่การค้นพบอื่น ๆ ยังชี้ให้เห็นด้วยว่า หญิงโจมงมีนัยตาสีน้ำตาล เส้นผมบาง และมีความทนทานต่อปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูง ขณะเดียวกันกลไกทางพันธุกรรมยังปรับเปลี่ยนให้สามารถบริโภคอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง โดย ณ จุดขุดค้นฟูนาโดมาริมีการค้นพบกระดูของสิงโตทะเลจำนวนมากด้วย
จากผลการตรวจสอบ DNA ครั้งนี้ทำให้สนับสนุนทฎษฎีที่ว่า ครั้งหนึ่ง ญี่ปุ่นและหมู่เกาะโดยรอบถูกเชื่อมด้วยผืนน้ำแข็งเข้ากับแผนดินใหญ่ในทวีปเอเชียทำให้เกิดการ ย้ายถิ่นฐานกระจ่ายออกไปโดยรอบตามหมู่เกาะ ญี่ปุ่น , ไต้หวัน และเกาหลี ซึ่งจากการค้นพบ DNA ที่สามารถบริโภคไขมันได้ในปริมาณสูงทำให้เชื่อได้ว่า น่าจะเป็นผลมาจากการใช้ชีวิตของบรรพบุรุษยุคน้ำแข็งนั้นเองที่บริโภค สิงโตทะเล และสัตว์ที่มีไขมันสูงเพื่อทนต่อความหนาวเย็น และดำรงชีพแบบนักล่า ทั้งนี้ “โจมง” ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า ลายเชือก ซึ่งสื่อถึงลวดลายบนภาชนะหรือตุ๊กตาดินเผาในยุคนั้นซึ่งทำโดยใช้เชือกพันรอบกิ่งไม้แล้วกดทาบลงบนวัสดุ

สำหรับ “ชาวฮั่น (汉族)” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกและมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน โดยชาวฮั่นถือเป็นประชากรส่วนใหญ่ในประเทศจีน ทั้งนี้ผลสำรวจจำนวนประชากรในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 พบว่า มีชาวฮั่นราว 1,200 ล้านคนอาศัยในประเทศจีน และนับเป็นกลุ่มชนชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย โดยชาวฮั่น เป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่มีส่วนสำคัญในการรวมรวบอาณาเขตและสร้างชาติจีนขึ้นมา ในสมัยราชวงศ์ฮั่นของจีนนั้นเอง

ขอขอบคุณ

mgronline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.