ตำนานหอกศักดิ์สิทธิ์ ลองกินุส (Holy Lance) ที่แม้แต่ฮิตเลอร์ยังอยากได้

ตำนานหอกศักดิ์สิทธิ์ ลองกินุส (Holy Lance) ที่แม้แต่ฮิตเลอร์ยังอยากได้

หอกแห่งลองกินุส (Lance of Longinus, Spear of Longinus) คือ หอกที่ใช้แทงพระเยซูคริสต์ เพื่อตรวจสอบว่า พระเยซูได้สิ้นพระชนม์แล้วหรือยัง หลังจากที่โดนตรึงบนไม้กางเขน

หอกลองกินุส เป็นที่รู้จักกันอีกในหลากหลายฉายานาม ดังนี้ หอกแห่งโชคชะตา (Spear of Destiny) , หอกศักดิ์สิทธิ์ (Holy Lance, Holy Spear) หอกแห่งพระคริสต์ (Spear of Christ)
หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมในภาษาอังกฤษ จึงมีการใช้คำว่า Lance สลับไปมากับคำว่า Spear โดยทั้งสองคำมีความหมายถึง หอก ในภาษาไทยทั้งคู่ แต่คำว่า Lance นั้นมาจากคำว่า longche(ภาษากรีก แปลว่า หอก) คำนี้มีการกล่าวถึงในพระวรสารนักบุญยอห์น(Gospel of John)

ลองกินุส นั้นเป็น คาดว่าเป็นชื่อของ ทหารที่ใช้ หอกเล่มนี้แทงพระเยซู ชื่อ ลองกินุสนี้ไม่มีการกล่าวถึงใน พระวรสารนักบุญยอห์น แต่มีชื่อทหารโรมันนายนี้ปรากฏในพระวรสารฉบับของ นักบุญNicodemus หรือบันทึก(manuscripts)ในศตวรรษที่4ของPilate ในชื่อ ลองกินุส(Logginus หรือ Longinus)

มีหอกมากมายหลายเล่มที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็น หอกศักดิ์สิทธิ์ลองกินุส แต่มีเพียง 3 เล่มเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดว่าคือ หอกลองกินุส เล่มจริง คือ เล่มแรกคือหอกวาติกันลองกินุส(Vatican lance) , เล่มที่สองคือEchmiadzin lance เล่มสุดท้ายคือหอกเวียนนาลองกินุส(Vienna Lance) แต่ละเล่มล้วนมีตำนานอันยาวนาน

แต่เล่มที่มีตำนานและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่โด่งดังเป็นที่ต้องการของผู้นำหลายคนคือ หอกลองกินุส

โดยตำนานเริ่มขึ้น เมื่อ ค.ศ.33 เมื่อพระเยซูถูกตรึงไม้กางเขน และถูกนายทหารโรมัน แทงด้วยหอกเพื่อตรวจสอบว่า พระองค์สิ้นพระชนม์แล้วหลังจากนั้นหอกศักดิ์ก็หายไปในหน้าประวัติศาสตร์

จนเข้าสู่ ค.ศ.287 นายทหารโรมันชาวอียิปเชี่ยน นามว่ามอริเชียส(Mauritius) ได้ค้นพบหอกลองกินุสติดในอียิปต์ มอริเชียสเป็นผู้นำกองทัพชาวอียิปต์ 6,666 คนซึ่งทุกคนล้วนนับที่คริสตศาสนา ต่อมา เขาได้กลายเป็น เซนต์มอริเชียส เนื่องจากขัดพระบัญชากษัตริย์ Maximian ในการเข่นฆ่าชาวคริสต์ และเป็นที่เคารพนับถือของชาวคริสต์ ทำให้ มอริเชียส ถูกประหารชีวิต

ในช่วง ค.ศ.312 พระเจ้าคอนสแตนตินมหาราช กษัติรย์โรมันผู้นับถือคริสตศาสนา ที่เชื่อว่าพระองค์ได้รับการช่วยเหลือจาก หอกลองกินุส ในการประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติโรมัน พระองค์จึงทำการแทรก ตะปูศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ตรึงกางเขนพระเยซู ลงไปบนใบดอกลองกินุส เพราะเชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มพลังอำนาจให้แกหองศักดิ์

ในช่วง ค.ศ.800 พระเจ้าชาร์ลมาญมหาราช(Emperor Charlemagne) กษัตริย์นักรบอันเกรียงไกร ผู้มีตำนานไร้พ่ายจนสามารถรวบรวมดินแดนแดนที่ปัจจุบันเป็น เยอรมัน ฝรั่งเศสไว้ได้เกือบทั้งหมด และเป็นผู้ก่อตั้ง อาณาจักรโรมันศักดิ์สิทธิ์ ตำนานกล่าวไว้ว่าพระองค์เชื่อว่า หอกศักดิ์สิทธิ์ได้ประทานพลังอำนาจให้แด่พระองค์ พระองค์ทรงเก็บรักษาหอกไว้กับตัวเสมอ และพระองค์ก็สิ้นพระชนม์เนื่องจากทำหอกตกจากมือจึงเสียชีวิตในการรบ พระองค์เป็นผู้เสริมปีกหอก ให้ แด่หอกศักดิ์สิทธิ์

ในปีช่วง ค.ศ.1046 พระเจ้าเฮนรี่ที่3มหาราช ผู้สืบเชื้อสายมาจาก ชาร์ลมาญ พระเจ้าเฮนรี่ได้ทำการหุ้มหอกด้วยแผ่นเงิน เนื่องจาก หอกลองกินุสเกิดหัก ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากความพยายามจะ ฝัง ตะปูศักดิ์สิทธิ์ดอกที่ 2 ลงไปในหอก

ในช่วง ค.ศ.ที่ 1350 ในยุคสมัยของพระเจ้าชาร์ลที่4 พระองค์ได้สร้างปราสาท Karlstejn ในกรุง ปราก(Prague) เพื่อเป็นที่เก็บรักษา หอกลองกินุส และทรงหุ้มหอกลองกินุสใหม่ด้วยทองคำ

ในช่วง ค.ศ.1400 ผู้สืบเชื้อสายจากพระเจ้าเฮนรี่ที่4 ได้ขายหอกศักดิ์สิทธิ์ ให้แก่สภาเมืองนูเรมเบิร์ก(Nuremberg town council) หอกศักดิ์สิทธิ์ถูกเก็บรักษาไว้ในหีบเงิน และถูกลืมเลือนไปจากหน้าประวัติศาสตร์เกือบ 400 ปี

ต่อมาในช่วงปี ค.ศ.1796 นโปเลียน โบนาปาร์ต(Napoléon Bonaparte) ผู้เกือบจะได้เป็นเจ้าโลก ก็หวังในพลังอำนาจของ หอกลองกินุส ได้ปิดล้อมเมืองนูเรมเบิร์ก ทำการข่มขู่เหล่าสมาชิกสภาเมืองให้เปิดเผยที่ซ่อนและส่งมอบหอกให้แก่ตนเอง หอกลองกินุสจึงถูกนำไปซ่อนยังกรุงเวียนนา ให้พ้นจากเงื้อมือของนโปเลียน

ในช่วงปี ค.ศ.1938 เมื่อ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์(Adolph Hitler) ยึดประเทศออสเตรียได้ และเขาได้พยายามตามหาหอกเล่มนี้จนในที่สุดก็ค้นพบ และนำกลับไปยังเมืองนูเรมเบิร์ก ซึ่งเคยเป็นที่พำนักของ หอกลองกินุสเกือบ 400 ปี อีกครั้ง
มีการกล่าวอ้างถึงขั้นว่า ฮิตเลอร์เก็บหอกลองกินุสไว้ใต้ที่นอนเพื่อเวลานอนจะได้ ดูดซับพลังอำนาจเข้าสู่ตนเอง

ในช่วงปี ค.ศ. 1945 เมือเยอรมันแพ้สงคราม นายพล George S. Patton ค้นพบ หอกลองกินุสในบังเกอร์ใต้ดิน ใต้ปราสาทนูเรมเบิร์ก เขาจึงนำหอกลองกินุสกลับไปยัง ออสเตรีย และเก็บรักษาไว้พิพิธภัณฑ์ Schatzkammer จวบจนปัจจุบัน

จากตำนานหอกศักดิ์ อาจเป็นเพียงหอกธรรมดาที่ไม่มีพลังอะไรเลยหรือ อาจเป็นเพราะการพยายามจะใส่ตะปูศักดิ์ดอกที่ 2 จนทำให้หอกนั้นเสียหายและสูญเสียพลังอำนาจไป จนสุดท้ายผู้ที่ครอบครองมันอย่าง อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ต้องแพ้สงครามและหอกเล่มนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย

รูปภาพหอกลองกินุสที่ ออสเตรีย พิพิธภัณฑ์ Schatzkammer

ส่วนนี้คือหอกศักดิ์อีกเล่มที่มีชื่อว่า Echmiadzin lance

Leave a Reply

Your email address will not be published.