ค้นพบสาเหตุการล่มสลายของอารยธรรมมายาแล้ว

ค้นพบสาเหตุการล่มสลายของอารยธรรมมายาแล้ว

หากพูดถึงอาณาจักรมายา คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักว่าเป็น อาณาจักรโบราณที่ลี้ลับเหมือนในภาพยนตร์หลายๆเรื่อง มีชื่อเสียงในเรื่องความรู้ของตัวเลขและ ปฏิทิน รู้จักการดูดวงดาวต่างๆ มีการนับถือเทพเจ้าหลายองค์ แต่ชาวมายาไม่รู้จักการใช้ล้อ ซึ่งคาดว่าจะใช้ชีวิตตามแบบมนุษย์ในสมัยมนุษย์หิน

อาณาจักรมายา เป็นอาณาจักรโบราณที่อยู่ในอเมริกากลาง มีพื้นที่บริเวณประเทศเม็กซิโกคาบเกี่ยวกับเบลีซและกัวเตมาลา เป็นอารยธรรมที่มีความรุ่งเรืองช่วงใน 500 ปีก่อนคริสตกาล และล่มสลายลงเมื่อประมาณ 1000 ปีก่อนโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นเวลานานหลายทศวรรษที่นักโบราณคดีต่างตามหาหลักฐานการล่มสลายของอาณาจักรโบราณแห่งนี้ ร่วมไปถึงความเชื่อเรื่องวันสิ้นโลกในวันสุดท้ายของ ปฎิทินชาวมายา ที่หลายคนเกิดความสงสัยถึงการหายไปของอารยธรรมโบราณมายา จนในที่สุดนักโบราณคดีก็ได้ค้นพบสาเหตุดังกล่าว

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ผลจากการศึกษาของนักโบราณคดีพบว่าสาเหตุหลักของการล่มสลายของอาณาจักรมายาเกิดจากภัยแล้ง เนื่องมีการค้นพบร่องรอยการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนในชั้นตะกอนที่อยู่ใต้ทะเลสาบ Chichancanab บนคาบสมุทร Yucatan ประเทศเม็กซิโกซึ่งใกล้กับที่ตั้งของอาณาจักร ที่บ่งบอกถึงอัตราการลดลงของปริมาณน้ำฝนในช่วงกว่า 100 ปีที่ผ่านมาถึง 41-52% โดยในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 800 – 1,000 ที่ตรงกับช่วงเวลาในการล่มสลายของอาณาจักรมายา พบว่ามีการลดลงของระดับน้ำฝนมากถึง 70% โดยการลดลงของปริมาณน้ำฝนในช่วงเวลานั้นได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชาวมายาที่นิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ผู้คนขาดแคลนอาหารและล้มตาย จนทำให้ระบบต่างๆการปกครองในแบบอาณาจักร เกิดความปั่นป่วนแตกแยกกระจัดกระจ่ายหนีภัยแล้งและล่มสลายลงในที่สุด และถึงแม้จากเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีชาวมายาสามารถรอดชีวิตมาได้แต่อารยธรรมก็ได้เสื่อมสลายไปจนหมดสิ้นเพราะ ไม่สามารถร่วมกลุ่มให้เป็นอาณาจักรได้อีก

ซึ่งจากหลักฐานดังกล่าวทำให้ว่า การล่มสลายของอาณาจักรนั้นนอกจาก เกิดจากทะเลาะกันของคนในอาณาจักรหรือการปกครอง สงคราม ที่สามารถทำให้ อาณาจักรล่มสลายได้ นั้นยังมีภัยธรรมชาติที่สามารถทำลาย อารยธรรมขนาดใหญ่ให้หายไปได้ มันเป็นการเพิ่มน้ำหนักการล่มสลายของอารยธรรมอื่น ที่พบเพียงซากอยู่ใต้ท้องทะเล ว่าอาจเป็นเพราะภัยธรรมชาติ

ดังนั้นจากหลักฐานการล่มสลายของอาณาจักรมายา หวังว่าคงจะทำให้คนในยุคปัจจุบันหันมาสนใจเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติกันมาขึ้น

ขอขอบคุณ

jimmysoftwareblog

iflscience

Leave a Reply

Your email address will not be published.