ความเชื่อเกี่ยวกับ หยก

หากเราดูหนังจีน หรือซีรีย์จีนที่เกี่ยวข้องกับฮ่องเต้ หรือขุนนางจะต้องพบว่าจะมี หยก เข้าเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นตราหยก หรือจี้หยกที่แขวงอยู่ข้างตัวเสมอ หรือ การมอบหยกล้ำค่า ในฉากภาพยนตร์จีน

หยกได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหินอัญมณีที่ มนุษย์รู้จักมานาน ผมไม่แน่ใจว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไร ก่อนหรือหลังยุคสำริด แต่ หยกได้รับความนิยมใน อารยธรรมโบราณ ไม่ว่าจะแถบทวีปอเมริกา เปรู ยุคอารยธรรมมายัน ก็มีการค้นพบว่า มนุษย์เริ่มรู้จักใช้หยกมาประดับร่างกาย แต่ที่มีการสืบทอดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันคงไม่พ้น อารยธรรมจีน ที่สืบทอดความเชื่อกันมาถึงปัจจุบัน

ชาวจีนเชื่อเรื่องของ สวรรค์ ฟ้า ดิน ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องโอรสสวรรค์อย่างฮ่องเต้ เพราะฉะนั้น หยกซึ่งเป็นอัญมณีที่มีความแข็งแรงสีสันสวยงามและพบได้ยาก จึงเชื่อว่าเป็นหินที่ความพิเศษ เพราะเชื่อกันว่าสามารถดูดซับพลังแห่งฟ้าดินไว้เป็นเวลานาน จึงมีการนำมาทำเป็นตราหยกเพื่อใช้แทนตัวองค์ฮ่องเต้ เพราะตัวหยกนั้นมีการดูดซับพลังงาน และอำนาจไว้

นอกจากนี้แล้ว อารยธรรมจีนมีความลึกซึ้งเชิงปรัชญาเป็นจำนวนมาก จึงมีการเล่าต่อกันมาเปรียบเหมือนคำสอนของคนรุ่นก่อนว่า หยก บ่งบอกถึงคุณธรรม 5 ประการอันประกอบด้วย

1.ใจบุญ ต้องเป็นคนใจบุญค่อยช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยาก

2.สมถะ ความพอใจใช้ชีวิตอย่าง พอเพียงไม่ใช้ชีวิตหรูหราเกินกว่ากำลัง

3.กล้าหาญ ต้องมีความกล้าหาญในการลงมือทำงานหรือประกอบอาชีพ ความกล้าในการทำความดี

4.ยุติธรรม มีความยุติธรรมไม่เอียงหรือเข้าข้างคนผิด ตัดสินอยู่บนความเป็นธรรม

5.สติปัญญา หากยามเมื่อชีวิตลำบากพบเจอปัญหาอุปสรรค์ ต้องมีสติและปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

นอกจากคุณธรรม 5 ประการแล้ว ชาวจีนก็มีการถ่ายทอดศิลปะงานช่างผ่านสัญลักษณ์ต่างๆที่มีความหมายมงคล ไม่ว่าจะเป็น มังกร หงษ์ น้ำเต้า แกะสลักไปในตัวหยกทำให้คนที่พกติดตัวได้เข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆ หมายความว่าอะไร และเป็นขวัญกำลังใจ จนกลายเป็นเครื่องลางของชาวจีน ซึ่งเท่าที่ผมตั้งข้อสังเกตคือ การแกะสลักหยกในยุคแรกๆที่มนุษย์ยังไม่มีความเจริญในด้านงานช่างฝีมือ การแกะสลักหยกจึงเป็นรูปทรงกลมโดนัท โดยมีความเชื่อเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ การพูดในรูตรงการโดนัทหยก จะสื่อสารไปถึงฟ้าได้

คนจีนจะพกหยกติดตัวตั้งแต่มีชีวิตไปจนตายแล้วฝั่งไปพร้อมกับศพ เพราะเชื่อว่าด้วยคุณสมบัติดูดซับพลังงานและมีความเย็นจะช่วยรักษาสภาพศพได้ดี เพราะคนจีนมีความเชื่อเกี่ยวกับการฝั่งศพจะส่งผลต่อลูกหลานอีกด้วย

สุดท้ายแล้วความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับหยกนั้นเป็นสิ่งที่เล่าต่อและสืบทอดต่อๆกันมา อาจมีการเติมแต่งตามยุคสมัย และผมก็ไม่แน่ใจว่าผิดถูกประการใด หากมีความผิดพลาดทางข้อมูลต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ

คนจีนมีคำกล่าวว่า ทองคำนั้นมีมูลค่า แต่หากทว่า หยกนั้นประมาณมูลค่ามิได้ นั้นก็เพราะหยกแต่ละก้อนมีสีสันและลวดลายที่ต่างกันไป รวมกับการแกะสลักลวดลายของช่างแต่ละคนจึงเป็นอัญมณีที่มีความ Hand Made สูงนั้นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.